Kinetic - Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

 

 

Kursy   i   szkolenia    prowadzone   są    przez   profesjonalnych   rehabilitantów   i   fizjoterapeutów,

posiadających  wieloletnie  doświadczenie  zawodowe  i  dydaktyczne.


Na    zajęciach    praktycznych    nasi   słuchacze    bardzo    dokładnie   poznają   techniki   masażu.

Po  ukończeniu  kursu  i  pozytywnym  złożeniu  egzaminu  kursant  otrzymuje  Dyplom  ukończenia

kursu  masażu.  Dyplom  jest   w  języku   polskim   i  angielskim,  co   ułatwia naszym  absolwentom

zdobycie pracy poza granicami  Polski. Drugim dokumentem, który wystawiamy jest zaświadczenie

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do prowadzenia  działalności w  zakresie masażu,

odpowiadającego  programowi ukończonego kursu.


Nasza  szkoła  zarejestrowana  jest  w  Kuratorium  Oświaty,  która  to   placówka  sprawuje  nadzór

pedagogiczny nad naszymi kursami.

 

 Oferta Szkoleniowa dla Urzędów Pracy

 

 

wejdź na stronę szkoły